June 15, 2024

Language:

វិធីសាស្ត្រ ១០ យ៉ាងជួយបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព WiFi Router របស់អ្នក

តើអ្នកមានបញ្ហា WiFi របស់អ្នកដើរយឺតឬទេ? ចូរកុំបារម្ភ! ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រខាងក្រោម អ្នកអាចធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធិភាពនៃសេវាកម្ម WiFi របស់អ្នកកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន។

១. ធ្វើការត្រួតពិនិត្យនូវ Router’s Firmware ហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវា
ដំបូង អ្នកត្រូវប្រាកដថា router របស់អ្នកគឺទាន់សម័យ ហើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវហៅអ្នកបច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតរបស់អ្នក ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើ router ផ្ទាល់តែម្តង។ បើសិនជា router នោះហួសសម័យ សូមអ្នកស្នើសុំឲ្យផ្លាស់ចេញ ឬទិញមួយថ្មីទៀត។

២. ដាក់ router នៅចំទីតាំងត្រឹមត្រូវ
បើសិនជាអ្នកមានផ្ទះធំ ចូរព្យាយាមដាក់ Wi-Fi router នៅចំទីតាំងកណ្តាលផ្ទះ ដែលអាចធ្វើឲ្យឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ជាមួយ router នោះ អាចភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ិនធឺណិតបានលឿន ។

៣. ដាក់ពាក្យសម្ងាត់ការពារអ៊ិនធឺណិត
យើងទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងអំពីបញ្ហាឯកជនភាព។ ការដាក់ពាក្យសម្ងាត់ទៅលើ Wi-Fi នឹងមិនអាចជួយឲ្យអ៊ិនធឺណិតមានល្បឿនលឿនឡើយសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក តែវានឹងមិនអាចឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាចជ្រៀតចូលទៅប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតរបស់អ្នកបាន។

៤. ជ្រើសរើសយក Wi-Fi Channel ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ភាគច្រើននៃ Wi-Fi ដែលប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះ គឺប្រើប្រាស់នូវ narrow radio frequency range ដែលមានកម្រិតរលកសញ្ញាប្រមាណជា ២.៤GHz។ កម្រិតនេះត្រូវបានរំខានដោយរលកសញ្ញាតូចៗ ឬក៏ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរលកសញ្ញាទូរទស្សន៍។ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវល្បឿននៃ Wi-Fi ដោយជ្រើសរើសយកនូវ channel ត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចចូលទៅកាន់ គេហទំព័រនេះ ។

៥. ផ្តាច់ឧបករណ៍ចាស់ៗចេញពី Wi-Fi
អ្នកមានកុំព្យូទ័រថ្មី តែល្បឿនអ៊ិនធឺណិតនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកមែនទេ? ចូរព្យាយាមផ្តាច់ឧបករណ៍ចាស់ៗចេញពី Wi-Fi។ មានមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹង អំពីបញ្ហានេះ ដោយសារតែឧបករណ៍ចាស់ៗ វាត្រូវការប្រើប្រាស់ទំហំអ៊ិនធឺណិតច្រើនជាងឧបករណ៍ថ្មី។ នៅពេលដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ច្រើនក្នុងពេលតែមួយ ចូរផ្តាច់ Wi-Fi ពីឧបករណ៍ចាស់ៗ។

៦. ចូរធ្វើតេស្តល្បឿនអ៊ិនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់ Ping Command
ពាក្យបញ្ជា Ping អាចខុសពីការធ្វើតេស្តល្បឿនធម្មតា ហើយវាប្រាប់ដល់អ្នកនូវគុណភាពនៃការតភ្ជាប់អ៊ិនធឺណិតរបស់អ្នក។ ចូលទៅកាន់វិបសាយ www.PingTest.com ដើម្បីបាននូវលទ្ធផល ។

៧. បិទ-បើក Router ឡើងវិញ
ការតភ្ជាប់ IP រវាង router របស់អ្នកនឹងអ៊ិនធឺណិត អាចគាំងពេលខ្លះ។ ហេតុដូច្នេះ ការបិទ-បើក (restart) router របស់អ្នកឡើងវិញអាចជួយ ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃ router។

៩. ចូរព្យាយាមប្រើប្រាស់ Routers លើសពីមួយ
ចូរប្រើប្រាស់ routers ឲ្យបានច្រើនជាងមួយដើម្បីពង្រីកដែនទំហំគ្របដណ្តប់ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនឹងទទួលបានការតភ្ជាប់ទោះបីជាអ្នកទៅទីតាំងណាក៏ដោយ នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចព្យាយាមក្នុងការប្រើប្រាស់នូវ Wireless Access Point (WAP) ឬក៏ repeater។

៩. ត្រួតពិនិត្យនូវរលកសញ្ញារំខានចេញពីឧបករណ៍ឥតខ្សែនៅជិតៗ
Wi-Fi router របស់អ្នកអាចមានការរំខានពីរលកសញ្ញា ចេញពីឧបករណ៍អត់ខ្សែផ្សេងៗ ដូចជា wireless microphone, microwaves, baby monitors, …។ ឧបករណ៍ទាំងអស់នោះ ប្រើប្រាស់នូវរលកសញ្ញា ២.៤ GHz ដែលប្រឆាំងគ្នានឹង Intenret របស់អ្នក។ ចូរដាក់ឧបករណ៍ router នៅឲ្យឆ្ងាយពីឧបករណ៍ទាំងនោះ។

១០. ប្តូរនូវ antenna ឬ wireless adapter
វាអាចដែល router របស់អ្នកភ្ជាប់មកជាមួយនូវអង់តែន (antenna)។ វាគឺជាការល្អសម្រាប់ router អ្នក ដាក់នៅចំកណ្តាលអង្គភាព ដើម្បីធ្វើឲ្យការជៈរលកសញ្ញាបានល្អ ។ បើសិនជាអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរនូវ antenna ដែលខ្ពស់ នោះអ្នកទទួលបានរលកសញ្ញាល្អ។

image112

***Disclaimer: CamCERT own some of the content. Our purpose is pure to help spread the awareness, tips or other information related to security to everyone. Even though every information is true, accurate, completed and appropriate, we make no responsibility nor warranty since everything could go wrong.