April 21, 2021

Language:

Featured

CamSA20-55: ចំណុចខ្សោយ Zero-Day ក្នុង WordPress File Manager Plugin

១. ព័ត៌មានទូទៅ កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានបានរកឃើញនូវចំណុចដែលងាយរងគ្រោះនៃការប្រតិបត្តិ កូដពីចម្ងាយមួយជាប្រភេទចំណុចខ្សោយ Zero-Day នៅក្នុងកម្មវិធី Plugin “File…

Read More