February 05, 2023

Language:

គន្លឺះខ្លីៗសន្តិសុខ

Featured

ប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ ដើម្បីរក្សាឃ្លាសម្ងាត់របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព

តើអ្នកអាចរក្សាឃ្លាសម្ងាត់ដែលបានកំណត់សម្រាប់គណនីរបស់អ្នកដោយវិធីណា? អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជួ​បបញ្ហាក្នុងការរក្សាឃ្លាសម្ងាត់នីមួយៗដែលអ្នកកំពុងប្រើសម្រាប់គណនីរបស់អ្នកមែនទេ? អ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ដែលអាចរក្សាទុកឃ្លាសម្ងាត់របស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាព។ អ្នកអាចជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីរក្សាឃ្លាសម្ងាត់របស់អ្នកអោយមាន​​សុវត្ថិភាពជាជាងកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅពាក្យសម្ងាត់។ អ្នកអាចប្រើវិធីសាស្ត្រអ្វីក៏បានក្នុងការរក្សាទុកឃ្លាសម្ងាត់របស់អ្នកតែអ្នកត្រូវប្រាកដថាវិធីសាស្រ្តនោះមានសុវត្ថិភាព ។ តើខ្ញុំអាចប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីរក្សាទុកឃ្លាសម្ងាត់របស់ខ្ញុំដោយវិធីណា? ត្រូវប្រាកដថាអ្នកប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ងាត់ដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់អាចទុកចិត្តបាន និង ពេញនិយម។ បើកដំណើរការមុខងារផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា…

Read More
Featured

អភិវឌ្ឍការគិតរបស់អ្នកអំពីសុវត្ថិភាពតាមអ៊ីនធឺណិត

សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ីនធឺណិត មិនត្រឹមតែជាការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក្នុងឧបករណ៍ឌីជីថលរបស់អ្នកទេ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរទាំងការគិត និងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកផងដែរ។ ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឧក្រិដ្ឋជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់អ៊ីមែល សារ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬការហៅទូរស័ព្ទ ដើម្បីព្យាយាមបោកប្រាស់ដល់ជនរងគ្រោះ។…

Read More
Featured

ការពារឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក

សព្វថ្ងៃនេះ ស្មាតហ្វូន និងថេប្លេតត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ហាងទំនិញ ការងារ ធនាគារ ការស្រាវជ្រាវ តាមដានសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបំពេញកិច្ចការរាប់រយផ្សេងទៀតបានគ្រប់ពេល…

Read More
Featured

ប្រើឃ្លាសម្ងាត់ដើម្បីការពារគណនីសំខាន់ៗរបស់អ្នក

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា (MFA) គឺជាវិធានការការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីការពារគណនីរបស់អ្នកពីឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិត។ ប្រសិនបើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា MFA មិនអាចប្រើប្រាស់បាន ឃ្លាសម្ងាត់តែមួយគត់អាចការពារគណនីរបស់អ្នកបាន បើធៀបនឹងពាក្យសម្ងាត់សាមញ្ញរបស់អ្នក។ ​តើឃ្លាសម្ងាត់គឺជាអ្វី? ឃ្លាសម្ងាត់ប្រើពាក្យចៃដន្យចំនួនបួន…

Read More
Featured

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា (MFA)

តើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តាគឺជាអ្វី? ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា (MFA) គឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរ ឬច្រើនដែលអាចការពារសុវត្ថិភាពគណនីពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតបាន។ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពហុកត្តា MFA តម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរ ឬច្រើន…

Read More
Featured

ការថតចម្លងឯកសារទុកនៅលើឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យជាប្រចាំ

តើការថតចម្លងឯកសារទុកគឺជាអ្វី? ការថតចម្លងឯកសារទុកគឺជាការថតចម្លងព័ត៌មានឌីជីថលសំខាន់ៗរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ រូបថត ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ឬកំណត់ត្រា) ដែលអ្នកបានរក្សាទុកទៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យខាងក្រៅ ឬនៅលើពពក។ ការថតចម្លងឯកសារទុកគឺជាវិធានការការពារព័ត៌មានរបស់អ្នក…

Read More
Featured

សន្តិសុខឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួន (កម្រិតបឋម) បើកមុខងារអាប់ដេតដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Updates)

តើអ្វីទៅជាអាប់ដេត? ការអាប់ដេតគឺជាកំណែដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃកម្មវិធី(program, app និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ) ដែលអ្នកបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ឌីជីថលរបស់អ្នក។ កម្មវិធីអាប់ដេតជួយការពារឧបករណ៍ឌីជីថលរបស់អ្នក ដោយជួសជុលកម្មវិធីដែលមានកំហុសឆ្គង (កំហុសដែលកើតចេញពីការសរសេរកូដ ឬភាពងាយរងគ្រោះ)…

Read More
Featured

សន្តិសុខឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួន (កម្រិតបឋម)

តើសន្តិសុខឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអ្វី? នៅក្នុងបរិបទដែលជំរុញដោយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែខ្លាំង រាល់ឧបករណ៍ គណនី ដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃអាចរងគ្រោះទៅនឹងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត។ ឧបករណ៍ឌីជីថលអាច​រួមមាន កុំព្យូទ័រ ទូរសព្ទ ថេប្លេត…

Read More
Featured

ការវាយប្រហារបែប Business Email Compromise (BEC)

១. តើអ្វីទៅជា Business Email Compromise (BEC)? Business Email Compromise…

Read More
Featured

សុវត្ថិភាពនៃទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

១.  ព័ត៌មានទូទៅ នាពេលបច្ចុប្បន្នមានការកើនឡើងនៃការប្រើបាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិង​ការតភ្ជាប់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សតាម​រយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។ ការតភ្ជាប់នេះគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្ត​ភក្តិ​និងគ្រួសារ ព្រមទាំងការជួបជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីៗផងដែរ។ ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនសុទ្ធតែមានចេតនាល្អទាំងអស់ទេ ទំនាក់ទំនងដែលមិនត្រូវការ (Unwanted Online…

Read More
Featured

ការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

១.ព័ត៌មានទូទៅ នៅក្នុងយុគ្គសម័យឌីជីថល ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានការពេញនិយមច្រើន ជាពិសេសគឺការធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ព្រោះមានលក្ខណៈងាយស្រួល​និងសន្សំសំចៃពេលវេលា ក្នុងនោះផងដែរក៏មាន​ការ​ទូទាត់ទៅលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មមួយចំនួន ដូចជា​អគ្គិសនី ទឹក សំរាម…

Read More
Featured

សូមប្រុងប្រយ័ត្នការបោកប្រាស់តាមរយៈកម្មវិធី “មូលនិធិសុខុមាលភាពកូកា-កូឡា”!

១.ព័ត៌មានទូទៅ ការិយាល័យ​ឆ្លើយតប​បញ្ហា​បន្ទាន់​នៃ​កុំព្យូទ័រ (CamCERT)​ បាន​កត់សម្គាល់​ឃើញថា​នា​ពេល​ថ្មី​ៗនេះ​មាន​ការ​បោកប្រាស់​ (Scam​) មួយ​ប្រភេទ​ ដែល​កំពុង​រីក​រាលដាល​កចំពោះ​អ្នកប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីនធឺ​ណិ​ត ជាពិសេសមានការចែករំលែក តៗគ្នាតាមរយៈ…

Read More
Featured

គ្រោះថ្នាក់នៃការចែករំលែករូបថតរបស់កូនអ្នកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត

១.  ព័ត៌មានទូទៅ ឪពុកម្តាយភាគច្រើនតែងតែចែករំលែករូបថតកូនៗ​របស់ពួកគេ ជាពិសេសទារកទើបនឹងកើត តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកខ្លះធ្វើដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការលូតលាស់នៃកូនៗ​របស់ពួកគេជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិដែលរស់នៅឆ្ងាយ។ កំហុសដែលឪពុកម្តាយខកខានមិនបានមើលឃើញគឺពួកគេបានបង្កើតវត្តមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កូនៗរបស់ពួកគេដោយគ្មានការយល់ព្រម។ រូបថតអាចជារូបភាពគួរឱ្យស្រលាញ់នាពេលឥឡូវនេះ ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល ១០​ឆ្នាំ​ក្រោយ…

Read More
Featured

ឯកសារភ្ជាប់ចំនួន ៤ ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់

១.ព័ត៌មានទូទៅ សារឥតបានការរាប់ពាន់លានត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់សារអេឡិកត្រូនិកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ភាគច្រើនគឺជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានលក្ខណៈរំខាន តែមិនបង្កជាគ្រោះថ្នាក់នោះទេ ប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏អាចមានឯកសារភ្ជាប់ដែលអាចបង្កប់ជាមួយមេរោគកុំព្យូទ័រផងដែរ។ ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បើកឯកសារភ្ជាប់ដែលមានមេរោគ ឯកសារភ្ជាប់នោះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះដែលមើលទៅគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍និងមានសារៈសំខាន់ ដូចជា…

Read More